Akademie sv. Bernarda

Prvním projektem nadace Kipepeo byla oprava střechy v páté třídě Akademie Sv. Bernarda.

Akademie Sv. Bernarda byla založena v roce 1992 jako mateřská škola. Dnes vzdělává děti všech věkových kategorií od prvního do osmého ročníku, jímž je v Keni ukončeno základní vzdělání. Závěrečnou zkoušku skládali žáci poprvé v roce 2006.

Akademie se řídí principy J.C.M. (Justice and Children Movement – Hnutí pro děti a spravedlnost), které jsou založeny na principech domácího vyučovaní. Škola spolupracuje s domovy pro děti bez prostředků, kde nabízejí základní vzdělání – přístup k výuce se pak odvíjí od potřeb každého jednotlivého dítěte.

Sirotci a děti bez domova navštěvují školu bezplatně. Rodiče ostatních žáků za vzdělávání dětí podle možnosti platí. V současné době probíhá projekt výstavby sirotčince, který ubytovává sirotky a děti bez domova a pokrývá jejich základní potřeby.

Škola zaměstnává devět kvalifikovaných pedagogů na plný úvazek. Jejich hlavní náplní je výuka a práce s dětmi. Ředitel školy, který pracuje rovněž jako manažer školy, má vlastní firmu a řídí projekty výstavby domu a obchodu ve slumu; část zisku z těchto projektů je použita na financování školy. Navíc rovněž doma ubytovává sirotky.

Škola používá vládou předepsané učební plány. Za realizaci učebních plánů a rozvrh hodin je zodpovědný „vedoucí učitel“.

Angličtina je jedním z oficiálních jazyků v Keni a od druhé třídy probíhá vyučování pouze v angličtině.

Školu financuje ředitel ze zisku své firmy a poplatků od platících rodičů.

Vaše příspěvky pomohly zlepšit učební podmínky v Akademii sv. Bernarda. Všechny střechy byly opraveny. Akademie má nové atrium, které zároveň slouží jako hřiště. Postavili jsme novou školku. Třídy hned vedle silnice byly přesunuty, takže děti se učí ve větším klidu.

Akademie sv. Bernarda je plně soběstačná a naši pomoc již nepotřebuje.
Děkujeme všem, kdo jste Akademii podpořili.

Vedení školy

Bernard Okall (RIP)

Tina Kio Msiko