Majengo Mapya Academy

Dopis od Dorris Ingabo, ředitelky školy

Školu jsem založila spolu se svým manželem v prostorách nájemního domu v Likoni. Chtěli jsme oslovit místní děti, které nechodily do školy kvůli chudobě, nízké životní úrovni či neznalosti některých rodičů.

Začali jsme v roce 2010 s devíti dětmi v jeslích a šesti v mateřské škole. Děti se nejprve učí zdarma, někteří rodiče později začnou platit školné. Poplatky používáme ke zlepšení vybavení učeben, školní údržbě, na platy učitelů a to málo, co zbyde, je příspěvek na naši obživu.

Škola se nachází v chudinské čtvrti. Rodiny žijí z ruky do úst a placení školného je pro mnohé výzvou. Někteří žáci jsou sirotci.

Naším cílem je pomáhat neprivilegovaným dětem a zároveň nabízet kvalitní vzdělávání. Zaměstnáváme plně kvalifikované učitele a učíme podle školních osnov schválených keňskou vládou. Žáci povinně skládají zkoušky z matematiky, svahilštiny, angličtiny, a společenských věd a náboženství.

Chtěli bychom postavit osm tříd pro školních ročníků. Do prostor v nájemním domě pak umístíme školku, kancelář a kuchyň.

Se školou Majengo Mapya jsme spolupracovali tři roky. Postavili jsme čtyři nové učebny, zakoupili jsme nábytek a tabule, sešity, tužky a pera pro děti a do školy jsme zavedli tekoucí vodu. Pomohli jsme škole překlenout výkyvy v cashflow, aby mohli pravidelně platit učitele.

V současné době se v Majengo Mapya učí 210 dětí. Rovněž jsme škole přispěli na snídaně a obědy, aby se děti neučily o hladu.

Majengo Mapya Academy je hotová a plně v provozu. Naši pomoc dále nepotřebuje.

Děkujeme všem, kteří Majengo Mapya podpořili.

Děkovný dopis

Aroma Cafe v Mombase nás podpořilo a uspořádalo zdarma oslavu pro žáky s nejlepším prospěchem.

Pro mnoho dětí to byla první příležitost ochutnat zmrzlinu.

Děkujeme.