Počítačová učebna v knihovně v Likoni

Haggai měl sen. Chtěl rozšířit služby knihovny o počítačovou učebnu a kino pro děti. Přidat laptopy, projektor a ještě další židle.
Učebnu už máme. Knihovnu jsme stavebně upravili, abychom v ní mohli bezpečně umístit 7 počítačů a koupili jsme nové židle a stoly.

Nákladů na výstavbu činily 57 000 Kč. Měsíční provoz učebny stojí zhruba 6 500 Kč. Náklady zahrnují elektřinu, připojení k internetu i plat hlídače, který na počítače dohlíží v noci.

Na provoz učebny můžete přispět darem na náš sbírkový účet 01387411262/2700 či příspěvkem přes stránku MyDonate zde